داون شدن سایت و افزایش نرخ پاپ اپ

سلام متاسفانه به مدت حدودا 24 ساعت وب سایت از جانب هاستینگ به مدت حدودا 24 ساعت داون بود و برای جبران خسارت کاربران عزیز به مدت 24 ساعت هر آیپی به 50 ریال برای کاربران معمولی و 65 ریال برای کاربران ویژه افزایش نرخ خواهیم داشت.

پیروز و موفق باشید - مدیریت آی پاپ آپ