واریزی /// جدید

سلام مجدد به کاربران عزیز

تمامی واریزی های زیر صد هزار تومان انجام شد تا 24 ساعت آینده واریزی های بالای صد هزار تومان انجام خواهد گرفت و پس از این .واریزی ها شما کاربران عزیز روزانه انجام خواهد گرفت

موفق و موید باشید