واریز درآمد ها //// جدید

سلام به تمامی کاربران عزیز پوزش بابت تاخیر چند ماهه در واریزی ها.

واریزی ها تا قبل از اتمام تعطیلات نوروزی انجام خواهد گرفت.

و از 14 فروردین ماه 95 به بعد واریزی ها روزانه انجام خواهد شد.

موفق و موید باشید - مدیریت آی پاپ آپ