مهم واریزی ها /// 26 ارديبهشت 1395

سلام به کاربران عزیز واریزی های بالا 20 هزار تومان تمامی در حال انجام هستند و قبل از خرداد ما همگی تصویه میشود وبرای انجام واریزی ها به صورت قبل که روزانه بود.

یک نفر را مسئول واریزی ها قرار داده ایم و از اول خرداد تمام واریزی ها به صورت روزانه انجام خواهد شد و پشتیبانی مثل قبل 24 ساعته انجام می شود.